Vad är och hur fungerar en lägenhetsförteckning – Gratis mall

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste föra en lägenhetsförteckning. Men vad är det egentligen – vad ska inkluderas i den och varför är det så viktigt att föra en lägenhetsförteckning? Det går vi igenom i den här artikeln.

Planerar du att köpa en bostadsrätt? Se till att jämföra bolån innan du ansöker.

Vad är en lägenhetsförteckning?

En lägenhetsförteckning är ett register som alla bostadsrättsföreningar måste föra. I lägenhetsförteckningen ska det bland annat framgå när bostadsrätten överlåtits till någon annan, hur många rum det finns i lägenheten samt vad ägaren eller ägarna heter.

En uppdaterad lägenhetsförteckning måste finnas i alla bostadsrättsföreningar.

6 saker som ska inkluderas i en lägenhetsförteckning

  1. Ägaren eller ägarnas namn och personuppgifter.
  2. Lägenhetens boyta i kvadratmeter och antal rum.
  3. Lägenhetsbeteckningen, så att man kan identifiera lägenheten.
  4. Kontantinsatsens storlek för bostadsrätten.
  5. Pantsättningens storlek för bostadsrätten.
  6. Utfärdandedatumet, det vill säga när lägenhetsförteckningen utfärdades.

Bostadsrättsföreningen måste uppdatera lägenhetsförteckningen regelbundet

Bostadsrättsföreningen måste se till att lägenhetsförteckningen alltid innehåller rätt och uppdaterad information. Vid dessa tillfällen måste lägenhetsförteckningen uppdateras:

  • Om bostadsrätten säljs eller överlåts på annat sätt. Arv och gåva räknas också som ett överlåtande.
  • Om bostadens pantsättning (belåningsgrad) ändras.

Varför är det så viktigt att uppdatera lägenhetsförteckningen

Om lägenhetsförteckningen inte stämmer överens med det verkliga läget kan det bidra till problem vid en försäljning eller överlåtelse. Om lägenheten exempelvis skulle visa sig vara pantsatt vid en försäljning, och köparna inte får reda på det via förteckningen kan banken kräva de nya ägarna på pengar.

Det finns rättsliga fall där två banker (panthavarna) krävde att bostadsrätten skulle överlåtas till dem nio år efter att de nya ägarna köpte lägenheten. Det faktum att det fanns olösta lån vid försäljningen som inte noterats i lägenhetsförteckningen fick föreningen betala för, och inte den nya ägaren.

Därav är det extremt viktigt att lägenhetsförteckningen uppdateras löpande, annars kan det bli problem.

Som bostadsrättsägare kan du begära ut ett utdrag ut förteckningen

Det är bara lägenhetsägaren som har rätt att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Andra personer som vill hämta information ur lägenhetsförteckningen måste således ha en fullmakt från dig som bostadsrättsägare. Det medför att ingen kan hämta information om ur förteckningen utan ditt medgivande.