Så fungerar ett hyreskontrakt (gratis mall)

Ett väl skrivet hyreskontrakt skyddar alla parter, det vill säga både hyresvärd och hyresgäst. I den här artikeln berättar vi bland annat varför det är viktigt att upprätta ett hyreskontrakt, vad som bör inkluderas i ett hyreskontrakt och hur ett hyreskontrakt får vara utformat.

Du får även möjlighet att ladda ner en mall för ett hyreskontrakt, som är utformat på ett korrekt sätt.

Går du i köptankar? Jämför bolån via tabellen nedan, för att hitta det bästa lånet just nu.

Mall för hyreskontrakt

Hitta det kontrakt som passar för din situation

Varför är det viktigt med ett hyreskontrakt?

Ett hyreskontrakt är viktigt för att det ger alla parter en extra säkerhet. Hyreskontraktet innefattar viktiga aspekter som vilken hyra som ska gälla, om en depositionsavgift ska betalas in samt vilken uppsägningstid som gäller.

Värt att notera är att avtalet inte får bryta mot hyreslagen. Det medför att du som hyresgäst inte kan få allt för dåliga villkor i kontraktet.

Uppgifter som alltid ska finnas med i ett hyreskontrakt

 • Vilka parter som inkluderas i hyreskontraktet. Det vill säga vem som hyr ut bostaden och vem som är hyresgäst. Utöver det är det smart att skriva ner vardera persons telefonnummer, adress, e-postadress och ort i kontraktet. 
 • Hur lång hyresperioden är. Det vill säga under hur lång tid fastigheten ska hyras ut.
 • Vad månadshyran är. Det ska även framgå när, och hur hyran ska betalas in.
 • Om en deposition krävs, och var den i sådana fall ska sättas in. Hyresgästföreningen menar att en normal depositionsavgift består av 3 månadshyror.
 • Villkor gällande om hyran kan förändras? Enligt lagen måste hyresvärden meddela hyresgästen skriftligen om hon vill att hyran ska höjas. Hyresgästen har även rätt att säga nej till en hyreshöjning, om inte en klausul finns med gällande hur hyran kan regleras.
 • Vilket hyresobjekt det rör sig om. Exempelvis om det är en bostadsrätt, hyresrätt eller villa som ska hyras ut.
 • Signaturer. Både hyresgäst och hyresvärd måste skriva under kontraktet för att det ska vara giltigt. Ort och datum för godkännande måste också finnas med i kontraktet.

Uppgifter som bör finnas med i ett hyreskontrakt

 • Om hyresgästen måste ha en försäkring eller inte. Det är vanligt att personer som hyr bostadsrätter blir tvingade att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Det är en billig tilläggsförsäkring som i regel bara kostar några hundralappar årligen, och den skyddar såväl hyresgäst som ägare vid exempelvis fukt- och vattenskador. 
 • Vilka kostnader som inkluderas i hyran. Värme, internet och parkering är tre kostnader vars finansiering bör vara reglerade via hyreskontraktet.
 • Vad som händer om någon bryter mot kontraktet. Ska den felande parten vara tvungen att betala ut en ersättning?
 • Vilka inventarier som inkluderas. Utöver det bör hyreskontraktet reglera om och hur mycket hyresgästen måste ersätta hyresvärden med, om denne skadar inventarierna. 
 • Föreningsreglerna. En länk till föreningens stadgar bör finnas med om det är en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. I föreningens stadgar finns bland annat ordningsregler uppskrivna, som gäller för alla som bor i någon av bostadsrättsföreningens lägenheter. 
 • Övriga villkor. Det är en bra idé att ha ett stort textfält där båda parter får tillfälle att skriva in speciella villkor som ska gälla för hyreskontraktet. Att uppsägningen måste tas emot skriftligt och att mottagandet av detsamma måste bekräftas är ett vanligt tillägg i ett hyreskontrakt.
Casino utan gränser

På Goplay.se kan du läsa dagsfärsk information om casino utan svensk licens.

Ska du ha ett tidsbestämt hyreskontrakt?

Just tidsbestämningen är en av de viktigaste delarna när det kommer till ett hyreskontrakt. Det finns två saker att välja på; tidsbestämt kontra ett icke tidsbestämt hyresavtal.

 • Icke tidsbestämt avtal. Både hyresvärd och hyresgäst kan säga upp kontraktet när som helst, och avtalet har inget slutdatum.
 • Tidsbestämt hyresavtal. Hyresavtalet har ett slutdatum. Om uthyrningstiden är mindre än 9 månader behöver man inte säga upp det, men om uthyrningstiden är mer än 9 månader krävs det att någon part säger upp kontraktet för att det ska sluta gälla. Om ingen säger upp kontraktet förlängs det på obestämd tid, och blir således ett icke tidsbestämt avtal.

Räcker det med ett hyreskontrakt för att hyra ut sin bostad?

Om du äger hela fastigheten, kanske ett hus eller en sommarstuga, då räcker det med ett hyreskontrakt. Men om du bor i en bostadsrättsförening måste föreningen godkänna andrahandshyresgästen. Vid uthyrning av en hyresrätt måste i sin tur hyresvärden godkänna uthyrningen. 

Vilken hyra får du ta ut som hyresvärd?

Som hyresvärd får den hyra du tar ut inte vara högre än för jämförbara lägenheter eller hus i samma område. Om hyran är oskäligt hög har hyresgästen möjlighet att vända sig till hyresnämnden för att få hyran justerad till en normal nivå.  

Kan hyresvärden riva kontraktet?

Om hyresgästen missköter sig allvarligt och till exempel inte betalar hyran i tid, då har hyresvärden rätt att ogiltigförklara kontraktet. Det medför att hyresvärden kan tvinga hyresgästen att flytta omedelbart och utan uppsägningstid. Exempel på allvarliga brott mot kontraktet inkluderar även att hyresgästen för mycket oväsen på till exempel kvällar och helger.

Vad gäller för hyreskontrakt för lokal?

Vid hyreskontrakt för lokaler gäller avtalsfrihet. Det innebär att hyresvärden och hyresgästen i stor mån kan avtala fritt om vad som ska gälla. Värt att notera är att du inte får hyra ut lokaler som du hyr av någon annan utan hyresvärdens godkännande. 

Vad är ett hyreskontrakt?

Ett hyreskontrakt är ett avtal som sätts upp mellan hyresgästen och hyresvärden.

Finns det en gratis mall i denna artikel?

Ja, vi erbjuder en gratis PDF mall att ladda ner.

Hur laddar jag ner mallen?

Du klickar på artikeln, sedan klickar du på knappen “Ladda ner”, KLART!

Leave a Comment