Bostadspriser prognos  

Coronapandemin var en svår tid som slog till hårt på samhället, men Sverige har en stark ekonomi som återhämtat sig snabbt därefter. Men nu drabbas världen av andra omständigheter som har stor påverkan på nuvarande och kommande bostadspriser – även i Sverige. 

Världsläget ger även stor effekt på räntorna på bolån. Jämför aktuella bolåneräntor nedan, för att hitta den lägsta.

Att förstå sig på bostadsmarknaden kan kännas överväldigande och komplicerat, inte minst när man ska köpa en egen bostad. Dessutom går vi i rask takt in i en period med hög inflation vilket gör läget ännu mer osäkert. Att fastställa en säker prognos för priserna på längre sikt är svårt, men det kan underlätta att känna till vad som påverkar bostadspriserna och hur dessa faktorer förväntas se ut i framtiden.  

Inflationens orsaker 

Den mest absoluta aspekten som påverkar bostadspriserna är den höga inflationen vi har klivit in i. Inflationen är ett resultat av många faktorer. Några av dem är de höga elpriserna, produktions- och leveransproblem som kvarstår sedan pandemin och att producenter behöver höja priserna på sina produkter för att täcka egna utgifter. Kriget i Ukraina och sanktioner mot Ryssland är också en pådrivande faktor som gör att produkter och tjänster blir dyrare när många länder nu måste hämta dessa någon annanstans ifrån.  

Räntorna stiger och priserna sjunker 

Till följd av den höga inflationen ökar också räntorna i Sverige. Enligt SBAB:s senaste nummer av Bomarknadsnytt förväntas styrräntan öka till 2,25 procent i februari nästa år. Med styrränta menas den ränta som en centralbank tar ut när den lånar ut pengar till vanliga banker, som i sin tur kan påverka räntan som bankerna tar av sina kunder.  

Med högre räntor faller dock bostadspriserna. När hushållen förväntar sig att räntan kommer vara fortsatt hög, minskar villigheten att betala dyra priser för bostäder och därmed minskar efterfrågan. Detta påverkar i sin tur priserna eftersom majoriteten av köpen görs på lån. Hushållens inställning till räntan beror också på deras disponibla inkomst och vad man har råd med och inte. Är inte hushållen villiga att betala en viss summa för en bostad har försäljarna inte mycket annat val än att sänka priserna.  

Bostadspriser prognos 2025  

Att förutse hur bostadspriserna kommer se ut om några år är väldigt osäkert. Man bör ta hänsyn till faktorerna ovan som påverkar. Det kan exempelvis bero på om elpriserna går ner, om kriget i Ukraina tar slut, om inflationen trappas ned eller att något annat oväntat inträffar. Om det är något som den mesta av världens befolkning har lärt sig, är det att i princip vad som helst kan hända, när som helst. Med andra ord är samtliga punkter ovan svåra att ana hur de kommer utforma sig framöver.  

Något man dock kan utgå ifrån är att bostadspriserna kommer påverkas av hushållens långsiktiga förväntningar på räntan. Eftersom räntorna förväntas stiga ännu mer de kommande åren, kommer därmed också bostadspriserna att sjunka. Enligt SBAB prognos sjunker de med 9 procent under 2023, ligger still under 2024 och höjs med 4 procent under 2025. Med andra ord kommer de sjunka med sammanlagt 5 procent till år 2025.  

Leave a Comment