Hur påverkar inflationen bostadsmarknaden? 

Vi lever i osäkra tider just nu med krig i Europa, dyra el- och matpriser och en dykande bostadsmarknad. Det kan kännas ovisst vart vi är på väg och hur man ska tänka för att göra så smarta och ekonomiska val som möjligt. Inflationen påverkar oss alla och det kan vara bra att känna till vad det innebär. Vad betyder inflation, vad beror den på och hur påverkar den bostadsmarknaden?  

Vad betyder inflation? 

Den enklaste förklaringen till inflation är en ökning av den allmänna prisnivån i samhället. När denna ökning sker menar man att det råder inflation och värdet på pengar sjunker. Priserna på produkter och tjänster är alltså dyrare vilket gör att du inte kan köpa lika mycket för samma mängd pengar.  

Riksbanken är Sveriges centralbank och det är deras jobb att se till att pengarna i Sverige behåller sitt värde och därmed att hålla inflationen på en stabil nivå. Detta gör de genom att påverka styrräntan, alltså den ränta som vanliga banker betalar när de tar lån av Riksbanken, som i sin tur påverkar räntan på vanliga bolån från bankerna. 

Faktorer som driver på inflationen 

Vad inflationen kommer från beror på flera olika faktorer. Det kan dels bero på om efterfrågan på produkter och varor är högre vilket gör det enklare för företag att höja sina priser. Dels kan det bero på att företagens egna kostnader ökar vilket tvingar dem att höja sina priser.  

I inflationen vi är i just nu är kriget i Ukraina en viktig orsak. Detta orsakar brist på olika produkter från Ukraina och Ryssland, vilket gör att många produkter blir dyrare när många länder måste hitta dessa någon annanstans. En stor effekt av detta är de dyra elpriserna, som bland annat beror på bristen på naturgas som Europa vanligtvis importerar från Ryssland. Elpriserna tvingar i sin tur företag att höja sina priser för att ha råd att betala dessa. 

Ytterligare en viktig faktor när det kommer till inflationen är vilken inställning hushållen har till den. Om hushållen förväntar sig att den är hög så kommer man anpassa sina löneanspråk och priser efter det. Då kommer även priser och löner öka och hushållen behåller sin förväntan på hög inflation, och så vidare. 

Effekten på bostadsmarknaden 

Det kan låta förvirrande att höra att den höga inflationen gör att bostadspriserna sjunker. Inflationen har nämligen även en inverkan på räntorna, som höjs till följd av den, och när räntorna höjs så sjunker bostadspriserna. Detta har att göra med att efterfrågan minskar när konsumenter inte är villiga att betala dyra bostadspriser och en hög ränta. Då tvingas försäljare att sänka bostadspriserna. 

Att förutse hur bostadsmarknaden kommer se ut framöver är svårt, i och med att det finns så många påverkande aspekter. Det beror mycket på hur Riksbanken lyckas hålla nere styrräntan och det finansiella systemet på en stabil nivå. Skulle räntan fortsätta öka så kommer bostadspriserna likaså fortsätta minska. Men målet är självklart att lyckas ta oss ur inflationen, vilket hade gjort bostadsmarknaden mer stabil igen.  

Leave a Comment