Ladda ner hyreskontakt för bostadsrättslägenhet (gratis mall)

När du hyr ut en bostadsrättslägenhet måste du tänka på andra regler gäller jämfört med om du hyr ut en hyresrätt i andra hand, eller om du hyr ut ett hus eller en sommarstuga.

I den här artikeln berättar vi vad du behöver ha i åtanke när du hyr ut din bostadsrätt till någon annan. Du får även möjlighet att ladda ner en välskriven mall nedan.

  • Ladda ner en mall för hyreskontrakt för bostadsrättslägenhet.

Hitta det kontrakt som passar för din situation

Tänk på detta när du hyr ut din bostadsrättslägenhet

  • Hyresgästen bör ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Den skyddar både dig och hyresgästen om någonting oväntat skulle hända lägenheten, som en brand eller en vattenskada. 
  • Du måste se till att hyresgästen följer de regler och riktlinjer som föreningen satt upp. Det är därför en bra idé att länka till föreningens ordningsregler i kontraktet.
  • Styrelsen måste godkänna att du hyr ut lägenheten. Du måste således ha ett giltigt skäl för att hyra ut lägenheten, som att du ska börja plugga eller påbörja en anställning i en annan stad.
  • Styrelsen måste godkänna din hyresgäst. Detta innebär att styrelsen har rätt att neka din hyresgäst tillträde till lägenheten. Att föreningen säger nej till en andrahandshyresgäst är dock mycket ovanligt.

Svar på vanliga frågor

Vad händer om hyresgästen inte betalar hyran i tid?

Om din hyresgäst inte betalar den hyra ni båda kommit överens om kan du tillslut riva kontraktet, och avhysa hyresgästen. Detsamma gäller om hyresgästen för liv på kvällarna, eller stör andra bostadsrättsägare på annat sätt.

Vad händer om styrelsen säger nej till hyresgästen?

Om styrelsen inte godkänner andrahandshyresgästen är det en bra idé att försöka hitta en annan andrahandshyresgäst. Du får således inte hyra ut din lägenhet till någon som nekats som andrahandshyresgäst.

Vad händer om styrelsen säger nej till hela uthyrningen?

Om du inte får hyra ut din bostadsrättslägenhet är det vanligt att du saknar giltig grund för att hyra ut din lägenhet. Studier och nya arbetstillfällen räknas som giltiga grunder, men att hyra ut sin bostadsrätt bara för att tjäna pengar accepteras i princip aldrig av bostadsrättsföreningarnas styrelser. 
Om du får ett nej kan du överklaga beslutet till hyresnämnden, men om du inte har ett giltigt skäl kommer du få ett nej där också. 

Leave a Comment