Mall för andrahandskontrakt – samt hur uthyrningsformen fungerar!

Det är viktigt att både uthyraren och hyresgästen tillsammans upprättar ett andrahandskontrakt, som bland annat reglerar hyra, deposition, hyreslängd och vad som inkluderas i hyran. I den här artikeln berättar vi vad du ska tänka på när du hyr ut eller hyr en lägenhet i andra hand. Du får även möjlighet att ladda ner en mall nedan.

Hitta det kontrakt som passar för din situation

Svar på vanliga frågor

Vad är ett andrahandskontrakt?

Ett andrahandskontrakt är ett avtal där du som förstahandshyresgäst eller ägare av din bostadsrätt förhandlar fram regler som ska gälla med den person som hyr din lägenhet i andra hand. Värt att notera är att du behöver ett tillstånd från antingen föreningen (om du äger bostadsrätt) eller hyresvärden (om du är förstahandshyresgäst) för att få hyra ut lägenheten.

Hur skriver jag ett andrahandskontrakt?

Du kan ta hjälp av en jurist som utformar andrahandskontraktet tillsammans med dig, men nästan alla väljer att ladda ner en gratis mall och nöjer sig med det. Det viktigaste är att både första- och andrahandshyresgästen är överens om vad som ska inkluderas i kontraktet. 

Vanliga saker som ingår i ett andrahandskontrakt är vilken bostad som ska hyras ut, vilken hyra som ska gälla och om andrahandshyresgästen måste betala en depositionsavgift eller inte. 

Hur länge är ett andrahandskontrakt giltigt?

Ett andrahandskontrakt är antingen giltigt i tillsvidare, alternativt under den tidsperiod som första- och andrahandshyresgästen kommit överens om i kontraktet. Det är viktigt att ni båda är överens om vilken uppsägningstid som ska gälla, samt vad som ska hända om andrahandshyresgästen vill lämna lägenheten tidigare än förhandlat.

Vad gäller vid uppsägning av andrahandskontrakt?

Det är vanligt att avtala om att uppsägelsen måste vara skriftlig, då det är svårt att bevisa att en muntlig uppsägning verkligen ägt rum i efterhand. En annan viktig aspekt som ofta inkluderas i dessa typer av kontrakt är en klausul om att den som skickat uppsägningen ska få en bekräftelse på att uppsägningen är mottagen.

Utan en bekräftelse på mottagningen av uppsägelsen kan den ena parten ljuga, och säga att han aldrig delgavs uppsägningen. 

Vad händer om hyresvärden höjer hyran?

En vanlig klausul i andrahandskontrakt består av att hyran höjs med samma belopp som förstahandshyresgästen måste betala hyresvärden månatligen. 

Leave a Comment