Vad är köpeskilling egentligen?

Alla som antingen köpt eller sålt en fastighet har säkert hört talas om begreppet köpeskilling. Men vad betyder köpeskilling, och hur påverkar köpeskillingens storleksförhållande till pantbrev och inteckningar dig som bostadsköpare?

Dessa frågor och fler ger vi dig svar på i den här artikeln. 

Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är samma sak som slutpris eller försäljningspris, och således den summa köpare och säljare kommit överens om. Köpeskillingen ska finnas med i kontraktet för att det ska vara giltigt, och såväl handpenning som mäklarens arvode baseras på köpeskillingen. 

Vad händer om pantbrevet är större än köpeskillingen?

Om det pantbrev som säljaren har på bostaden är större än köpeskillingen betyder det ofta att säljarens lån överstiger köpeskillingen. Det medför att du som köpare måste försäkra dig om att säljarens bank släpper panten, även om säljaren inte har råd att betala tillbaka hela lånet på en gång.

Värt att notera är att fastigheten måste lämnas över obelånad på tillträdesdagen, så du riskerar aldrig att köpa en belånad bostad.

Köpeskilling och lån är sammankopplade

Köpeskillingen visar vad slutpriset är, och reglerar i sin tur hur mycket pengar du får låna av banken. Mer specifikt får du som mest låna upp till 85 % av köpeskillingen, så om du köper ett hus för 2 miljoner kronor måste du betala minst 300 000 kronor (15 % av 2 000 000 kr) ur egen ficka. 

Du kan i nödfall ta ett kontantisatslån, det vill säga ett vanligt privatlån hos en annan bank för att täcka upp kontantinsatsen. Värt att notera är att du i sådana fall får en högre ränta, samt att du långt ifrån alltid blir beviljad ett kontantisatslån.

Läs mer: Bolån – Beräkna kostnaden!

Köpeskillingen påverkar även hur mycket du är tvungen att amortera på ditt bolån. För ju högre ditt bostadslån är procentuellt sett, desto mer måste du amortera på det varje månad. Då en högre köpeskilling medför att du måste låna mer pengar med ett procentuellt större lån som följd, menar vi således att köpeskillingen påverkar ditt lån. 

Om du vill lära dig mer om de amorteringsregler som gäller i Sverige är Finansinspektionens artikel om ämnet en bra resurs.

Svar på vanliga frågor

Vad innebär begreppet att uppbära köpeskilling?

Att uppbära köpeskilling är samma sak som att du tar emot försäljningssumman. Om du själv inte har möjlighet att medverka vid bostadsförsäljningen kan du ge en annan person fullmakt för att ta emot pengarna i ditt ställe.

Är marknadsvärde och köpeskilling samma sak?

Köpeskilling och marknadsvärde är inte samma sak. Marknadsvärdet visar nämligen vad marknaden bedömer att bostaden är värd, medan köpeskillingen är det pris du betalar för bostaden vid köptillfället.
Det är vanligt att banken bedömer att köpeskillingen och marknadsvärdet är detsamma när du köpt din bostad, men efter några år är det vanligt att marknadsvärdet och köpeskillingen skiljer sig markant. 

Vad betyder köpeskilling på engelska?

På engelska betyder köpeskilling purchase price. Köpeskilling och purchase price har samma innebörd.

Leave a Comment