Så fungerar det med pantbrev och lagfart

Att köpa ett hus är en underbar känsla, men det finns samtidigt ett flertal kostnader som du måste hålla koll på. Två av dessa kostnader står pantbrevet och lagfarten för, vilka vi pratar mer om i den här artikeln.

Vad är ett pantbrev?

När du lånar pengar till ett hus vill banken ha en säkerhet, och det är här som pantbrevet kommer in. Du måste alltid betala pengar för pantbrevet, och pantbrevet fungerar som ett intyg på att banken har rätt att sälja bostaden i ditt ställe om du inte betalar av dina skulder enligt plan.

Det är ovanligt att banken väljer att sälja pantsatta bostäder, men de har full rätt att göra så för att täcka sina kostnader.

2 exempelkostnader för ett pantbrev

Pantbrevskostnaden ligger alltid på 2 procent av pantbrevets belopp, och utöver det måste du betala en administrativ avgift på 350 kr. Du får även nyttja säljarens befintliga pantbrev när du själv skaffar pantbrev till din nya bostad.

Exempel 1: Du lånar 3 miljoner kronor av banken för att köpa en bostad. Säljaren har inga pantbrev som du kan nyttja. Ditt pantbrev ligger i detta fall på (0,02 * 3 000 000 + 375=60375) 60 375 kr.

Exempel 2: Du lånar 3 miljoner kronor av banken för att köpa en bostad, och säljaren har pantbrev på 1 miljon. Du betalar i detta fall (0,02 * 2 000 000 + 375=40375) 40 375 kr.

Vad händer om säljaren redan har pantbrev?

Om säljaren redan har ett pantbrev tillfaller pantbrevet dig per automatik. Om du behöver låna mer pengar än vad säljarens pantbrev tillåter måste du ta ett eget pantbrev för att täcka upp mellanskillnaden. Det är alltid fördelaktigt om säljaren har pantbrev, då du tjänar pengar på det.

Kan man skaffa pantbrev vid köp av bostadsrätt?

Du kan inte pantsätta den fysiska bostadsrätten, då en bostadsrätt inte räknas som fast egendom. När du köpt en bostadsrätt äger du bara rätten att bo i lägenheten. Men rätten att bo i lägenheten kan du pantsätta hos banken, precis på samma sätt som du kan pantsätta din villa.

Kan man dra av för pantbrevet i deklarationen?

Du kan dra av kostnaden för pantbrevet i deklarationen, vilket medför att du kan minska den vinstskatt du betalar när du säljer fastigheten. Utöver pantbrevet är även lagfarten helt avdragsgill i deklarationen.

Vad är lagfart?

En lagfart fungerar som ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Du måste alltid betala en lagfartsavgift när du köper en fastighet eller en tomt. Det är brukligt att banken hjälper dig att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, men du kan även ansöka själv om du så vill.

Måste man betala för lagfart när man köper bostadsrätt?

När du köper bostadsrätt behöver du inte betala för lagfart, då det inte finns något myndighetsregister över vem som äger en bostadsrätt. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för att hela hyresfastigheten har en lagfart, och att det finns ett korrekt ägarregister.

Vad kostar lagfart?

Lagfarten kostar 1,5% av bostadens försäljningspris, och utöver det måste du betala en expeditionsavgift som ligger på 825 kr. Om taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen är det i stället taxeringsvärdet du räknar på. Bolag har en högre lagfartskostnad som ligger på 4,5 %.

3 exempel på vad en lagfart kostar

  • Om du köper en fastighet för en miljon är det en lagfart på (1000000*0,015 +825=15825) 15 825 kr som gäller.
  • Om du köper en fastighet för två miljoner är det en lagfart på (2000000*0,015 +825=30825) 30 825 kr som gäller.
  • Om du köper en fastighet för fem miljoner är det en lagfart på (5000000*0,015 +825=15825) 75 825 kr som gäller.

När måste man ansöka om lagfart?

En ansökan om lagfart måste skickas in till Lantmäteriet inom 3 månader från det att du tillträtt din nya bostad. När Lantmäteriet tagit emot din ansökan tillkommer en behandlingstid, och när ärendet är färdigbehandlat får du en faktura som du måste betala inom 30 dagar.

Exempelkostnad för lagfart och pantbrev

  • Lagfartskostnaden ligger på 1,5 % av köpeskillingen.
  • Pantbrevet ligger på 2 % av beloppet av nya pantbrev.

Om du köper ett hus för 2 miljoner kronor ligger kostnaden för lagfart på (2000000*0,015=30000) 30 000 kr.

Huset har ett pantbrev på 1 miljon kronor, och du tar ett bolån på 1,7 miljoner kronor för att betala för ditt hus. Du måste nu betala för ett extra pantbrev på den återstående lånesumman, som ligger på 700 000 kr. Det extra pantbrevet kostar i detta fall (700000*0,02=14000) 14 000 kr.

  • Lagfarten ligger på 30 000 kr
  • Pantbrevet ligger på 14 000 kr
  • De administrativa kostnaderna ligger på (825+375) 1 200 kr.
  • Den totala kostnaden ligger på (1200+14000+30000=35200) 35 200 kr.
  • Du betalar i detta fall 35 200 kr för lagfart och pantbrev.

Notera att lagfart och pantbrev även kallas för stämpelskatter, och du kan inte heller baka in dessa stämpelskatter i bolånet. Om du inte har råd att betala för lagfart och pantbrev kontant är det en god idé att finansiera dessa avgifter med ett privatlån, om banken tillåter det.

1 thought on “Så fungerar det med pantbrev och lagfart”

Leave a Comment