Så fungerar det med samboavtal (gratis mall!)

Att bo tillsammans med en sambo är kul, men vad händer om förhållande spricker? Någon kanske vill bo kvar i bostaden, medan den andre vill ha pengar och sin stora tv samt sin dator. I den här artikeln reder vi ut allt som har med samboavtal att göra. Vi erbjuder även en kostnadsfri mall för samboavtal nedan.

När man ska flytta ihop väljer många att ansöka om ett gemensamt bolån. Jämför bolån nedan för att hitta det bästa för er.

Mall för samboavtal

 

Varför finns sambolagen?

Sambolagen trädde i kraft år 1987 och skyddar den ekonomiskt svagare parten i samboförhållandet, vid exempelvis en separation eller ett dödsfall. Sambolagen finns till för att man på ett tydligt sätt ska veta vilka regler som gäller när man är sambo, även om man inte skrivit något avtal.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett bindande juridiskt dokument som gäller för dig och din sambo. Samboavtalet kan bland annat reglera vad som händer om ni vill flytta isär, och vem som har rätt till att bo kvar i bostaden vid en separation. Du kan skriva ett samboavtal när du vill, både innan och efter inflytten.

Vad är ett samboförhållande?

Med ett samboförhållande menas att två personer bor tillsammans i ett kärleksförhållande. Två kompisar som bor tillsammans bor därmed inte i ett samboförhållande. Som tumregel krävs det att man bor tillsammans i 6 månader för att det ska klassas som ett samboförhållande.

5 sätt ett samboförhållande kan upphöra

  1. Samborna gifter sig.
  2. En person väljer att flytta isär.
  3. En person avlider.
  4. En person ansöker om bodelning.
  5. En person ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.

2 fördelar med att skriva ett samboavtal

  1. De regler som gäller blir mer flexibla, då de kan avvika från sambolagen.
  2. Man ökar sina möjligheter att slippa bråk vid en eventuell separation.

3 krav när man skriver ett samboavtal

  1. Samboavtalet måste vara skriftligt.
  2. Samboavtalet måste signeras av båda två.
  3. Samboavtalet måste vara frivilligt. Ingen får tvingas att skriva under ett samboavtal.

Måste man ha ett samboavtal?

Du måste inte skriva ett samboavtal. Om du inte skaffar ett samboavtal är det i stället sambolagen som gäller. Ett samboavtal kan vara en bra idé för att man får en extra trygghet och förutsägbarhet i sitt förhållande. Men om du inte vill ha något samboavtal, då ska du inte skaffa det.

Vad händer om man separerar från sin sambo?

Om du separerar från din sambo delar ni lika på allting. Det spelar ingen roll om någon betalat mer på lånet eller köpt fler prylar och/eller möbler. Ett undantag är att saker som en part ägt innan denne blev sambo får behållas. Men allt som köpts efter ni flyttat ihop delas lika.

Kontanter, båtar och bilar räknas alltid som enskild egendom vid en separation, om inget annat står skrivet i samboavtalet. Notera att det alltid är samboavtalet som gäller, om ett samboavtal finns upprättat.

Exempel – Kalle och Frida

Kalle och Frida flyttar ihop och bor tillsammans i 3 år. Frida vill efter tre år flytta isär och kräver Kalle på möbler, hemelektronik och datorer. Frida vill även att Kalle ska lösa ut henne från bostadsrätten trots att det är Kalle som står som ägare på den. Detta medför att Kalle inte längre har råd att bo kvar.

Med ett samboavtal skulle mycket av Kalles och Fridas separationsbekymmer aldrig uppstått. Kalle kunde i samboavtalet ha förhandlat om vilka saker som skulle räknas som hans egendom kontra Fridas. Kalle och Frida kunde där även ha förtydligat de regler som skulle gälla för bostaden vid bodelning.

Det är alltid ditt eget val huruvida du ska teckna ett samboavtal eller inte, men som tumregel är det en god idé att teckna ett samboavtal.

Notera att många organisationer som bidrar med information inom detta ämne har ett ekonomiskt intresse av att förmedla samboavtal, så du ska inte låta dem påverka dig.

1 thought on “Så fungerar det med samboavtal (gratis mall!)”

Leave a Comment