Så fungerar det med uppskovsränta

Alla som säljer en bostad med vinst måste betala en vinstskatt som år 2021 ligger på omkring 22 procent. Tidigare har du behövt betala ränta (uppskovsränta) om du begärt att få betala in skatten till Skatteverket vid ett senare tillfälle, men nu behöver du inte göra det längre. I den här artikeln berättar vi vad det betyder för din privatekonomi. 

Vad är uppskovsränta?

Om du tidigare velat göra uppskov på vinstskatten har du fått betala ränta för det i form av en schablonintäkt. Den har tidigare legat på strax över 2 % av den uppskjutna vinsten, men numera är uppskovsräntan helt slopad i Sverige, det vill säga 0 %.

Vad innebär det att uppskovsräntan slopas?

Det faktum att uppskovsräntan slopats år 2021 medför att du kan skjuta upp din skatteinbetalning utan att behöva betala ränta för det. Du kan utöver det begära retroaktivt uppskov på tidigare bostadsförsäljningar, vilket vi pratar mer om längre ner i artikeln.

Exempel på uppskovsränta

Kalle och Stina köper ett hus tillsammans. År 2021 säljer paret huset med en vinst på 1 miljon kronor, vilket medför att vinstskatten ligger på 220 000 kronor. Kalle och Stina ska köpa ett nytt hus i samband med att de säljer det gamla huset, och begär således uppskov på vinstskatten. 

Tidigare har de behövt betala en uppskovsränta på strax över 2 % för att göra det, men numera är det fördelaktigt att begära uppskov då uppskovsräntan slopats helt. De 220 000 kronor som Kalle och Stina tjänar på uppskovet öronmärker de för renoveringar i det nya huset. 

Kalle påpekar även att inflationen gör sitt, då 220 000 kronor är värt betydligt mindre om 20 år, om paret väljer att sälja sitt nya hus då. Paret får således både låna pengar gratis, samtidigt som inflationen äter upp stora delar av lånets värde.

Varför ska du begära uppskov?

Du ska begära uppskov för att på så sätt kunna låna pengar av staten mot en ränta på 0 %. Värt att notera är att du alltid måste betala tillbaka pengarna när du säljer nästa bostad, så även om Skatteverket inte tar ut någon ränta är du fortfarande skyldig dem pengar.

Läs mer: Så fungerar det med besittningsrätt

Kan jag söka uppskov retroaktivt?

Du kan söka uppskov retroaktivt om du sålt din bostad med vinst mellan åren 2015 och 2020, och vid det tillfället inte begärde uppskov. Du söker uppskov retroaktivt genom att begära en omprövning hos Skatteverket. Det smidigaste är att göra det digitalt, via Skatteverkets e-tjänst.

Hur länge har du kvar uppskovet?

Uppskovet får du ha kvar så länge du äger den nya bostaden. När du säljer den nya bostaden ska du således betala in den tidigare vinsten till Skatteverket, men du kan frivilligt betala av din skatteskuld innan du sålt ersättningsbostaden. 

Hur mycket pengar ska jag ha gått med vinst för att begära uppskov?

Du ska ha tjänat minst 50 000 kronor på din tidigare bostadsförsäljning för att kunna begära ett uppskov. 

Hur deklarerar jag uppskovet?

Om du vill ansöka om uppskov när du säljer en lägenhet eller ett hus ska du uppge det när du deklarerar försäljningen. Som reglerna ser ut idag deklarerar du alltid en bostadsförsäljning året efter du och köparen skrivit på köpekontraktet. 

Leave a Comment