Så fungerar det med besittningsrätt

Som hyresgäst kan du inte tvingas flytta ut hur som helst tack vare besittningsrätten. Men vad betyder egentligen begreppet besittningsrätt, och vad innebär det i praktiken?

Det tar vi reda på i den här artikeln.

Vad är besittningsrätten?

Besittningsrätten är en rättighet du har som hyresgäst, som medför att du har laglig rätt att bo kvar i din hyresrätt. Denna rättighet är särskilt starkt för personer med förstahandskontrakt. Om besittningsrätten inte längre gäller har hyresvärden rätt att vräka dig som hyresgäst.

Besittningsrätt och förstahandskontrakt

När du har ett förstahandskontrakt har du besittningsrätt från dag ett, vilket betyder att du har rätt att förlänga ditt hyreskontrakt även om din hyresvärd vill säga upp det innan hyresperioden är slut. Lägg märke till att du går miste om din besittningsrätt om du missköter dig.

Besittningsrätt och andrahandskontrakt

Om du hyr ut din hyresrätt till någon annan har andrahandshyresgästen besittningsrätt efter två år. Efter två år kan du således inte säga upp kontraktet utan vidare. Värt att notera är att besittningsskyddet sällan gäller om du vill flytta tillbaka till din egen lägenhet.

Läs mer: Så fungerar ett hyreskontrakt (gratis mall)

Hyr du ut i andra hand – förhandla bort besittningsrätten

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand är det bra att avtala bort besittningsrätten. Du kan inte lägga till en klausul om detta i andrahandskontraktet, då en bortförhandling av besittningsrätten i regel måste godkännas av Hyresnämnden.

När besittningsrätten är borta för andrahandshyresgästen kan hon inte överklaga ditt beslut om att säga upp hennes kontrakt. Värt att notera är att din andrahandshyresgäst kan ställa till trubbel för dig om han bott i lägenheten i över 2 år, genom att vägra att flytta ut.

Ärendet går i detta fall till Hyresnämnden, som med största sannolikhet ger dig rätt att vräka andrahandshyresgästen. Men då hela den processen kan ta upp emot ett år är det bra att förhandla bort besittningsrätten från första början, så att denna tråkiga situation aldrig kan uppstå.

Svar på vanliga frågor

Kan jag bli av med mitt förstahandskontrakt?

Du kan inte bli av med ditt förstahandskontrakt, oavsett om hyresgästen har besittningsrätt eller inte. Men om hyresvärden säger upp ditt förstahandskontrakt kan densamme besluta sig för att teckna ett hyresavtal med andrahandshyresgästen om hon ansöker om ett sådant.

Har jag besittningsrätt om jag hyr en bostadsrätt?

Om du hyr en bostadsrätt i andra hand har du inte någon besittningsrätt mot ägaren. Det enda undantaget är om bostadsrättsinnehavaren hyr ut flera bostäder, för då gäller hyreslagen i stället för lagen om uthyrning av egen bostad.

Leave a Comment