Så fungerar det med gåvobrev – GRATIS MALL

Om du planerar att ge bort en gåva kan det vara en bra idé att villkora och dokumentera gåvan med hjälp av ett gåvobrev. I den här artikeln förklarar vi vad ett gåvobrev är, och vi upplyser dig även om när man bör använda sig av detta brev.

I det fall gåvan består av en bostad är det vanligt att mottagaren, den nya ägaren, behöver teckna ett nytt bolån. Jämför bolån nedan, för att hitta det bästa för dig.

Vad är ett gåvobrev?

LADDA NER GRATIS MALL HÄRGåvobrev PDF

Ett gåvobrev är en handling som bevisar att du har gett bort eller tagit emot någonting. Den som ger bort någonting är gåvogivare, medan motparten är gåvomottagare. När du ger bort fast egendom är ett gåvobrev obligatoriskt, men när man ger bort lösöre är ett gåvobrev frivilligt.

3 viktiga saker om gåvobrev

 1. Gåvobrev är vanligt när man ger bort pengar, fastigheter, aktier eller fonder. 
 2. Gåvogivaren kan villkora gåvan. Det vanligaste villkoret är att gåvan inte ska behöva delas om gåvomottagaren separerar eller skiljer sig.
 3. Det är nästan alltid en bra idé att skriva gåvobrev, då det minskar risken för framtida tvister.

Hur fungerar gåvobrev för fastighet?

När du ger bort en fastighet fungerar gåvobrevet som ett köpekontrakt, som bevisar att fastigheten har fått en ny ägare. Så om exempelvis ett försäkringsbolag kräver att gåvobrevsgivaren ska betala sin villaförsäkring, är det bara att hänvisa till gåvobrevet och den nya ägaren.

5 krav för gåvobrev för fastighet

 1. Gåvobrevet måste vara skriftligt.
 2. Det måste framgå att gåvogivaren faktiskt ger bort fastigheten. Detta delstycke kallas för en överlåtelseförklaring.
 3. Man måste specificera hur stor del av fastigheten som ges bort. Exempelvis 20 eller 100 procent.
 4. Gåvogivaren och gåvomottagaren måste skriva under gåvobrevet. Detta gäller alltid, oavsett vad som ges bort.
 5. Minst 2 vittnen krävs om gåvomottagaren måste bli beviljad lagfart. Så bevittning av minst 2 personer alltid ett krav vid exempelvis gåva av fastighet till barn.

5 tips för gåvobrev för bostadsrätt

 1. Gåvobrev för bostadsrätter måste vara skriftliga.
 2. Man måste förtydliga vilken bostadsrätt som ges bort.
 3. Man måste förtydliga hur stor del av bostadsrätten som ges bort. Exempelvis 100 %.
 4. Gåvobrevet måste skrivas under av både mottagare och givare.
 5. Gåvobrev för bostadsrätter kräver inte bevittning. Detta då ingen lagfart krävs för bostadsrätter.

Kan styrelsen säga nej till ägarbytet?

När du får en bostadsrätt som gåva har bostadsrättsföreningen rätt att neka den nya ägaren tillträde. Det betyder att bostadsrätten inte har bytt ägare innan styrelsen godkänt den nya ägaren. Det är extremt ovanligt att bostadsrättsstyrelser inte godkänner nya medlemmar.

Ska man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?

Det är bra att skriva ett brev för gåvor när man ger bort större summor pengar, då man minskar risken för framtida tvister. Även om man kan peka på att pengarna bytt ägare via internetbanken är det alltid bra att skriva gåvobrev, då givaren kan ångra sig i efterhand och säga att det var ett lån.

Kan man skriva ett gåvobrev för att göra sina barn arvlösa?

I teorin kan du ge bort dina pengar innan du går bort för att därmed göra dina bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) arvlösa. Men det är svårt att “lura systemet”, och det är inte heller lagligt då bröstarvingar alltid har rätt till hälften av den avlidnes tillgångar.

Om du tagit emot en gåva som gör barn arvlösa kan du vara tvungen att betala tillbaka en stor del, eller hela summan till bröstarvingarna efter att givaren avlidit.

Ska man skriva gåvobrev när man ger bort pengar till barn?

Du behöver inte skriva ett gåvobrev om du inte vill. Gåvan är giltig i vilket fall. Om man inte skriver ett gåvobrev kan barnen börja bråka om vem som ska få vad av dödsboet. Att förtydliga att om en pengagåva till barn är förskott av arv eller inte är mycket viktigt, för att undvika bråk.

Ahmed fick ju 200 000 kr för 2 år sedan, då ska han ha 200 000 kr mindre den här gången! Så kan diskussionen gå vid bouppteckningen gå om man inte skrivit ett gåvobrev först.