Så fungerar det med skuldebrev (gratis mall!)

Om du ska låna eller låna ut pengar är det en bra idé att skriva under ett skuldebrev. I den här artikeln pratar vi mer om vad ett skuldebrev är, och du hittar även en mall nedan. 

När du lånar pengar av en bank kommer du behöva skriva under ett skuldebrev, där det specificeras hur och när pengarna ska betalas tillbaka. Nedan kan du jämföra och ansöka om bolån.

Nerladdningsbar mall för skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, som även kallas för skuldförbindelse fungerar som ett kvitto på att skulden verkligen existerar, och beskriver även hur mycket pengar som “bytt händer” samt eventuella villkor för skulden. Du kan skriva skuldebrev med en bank, men även med en privatperson eller ett företag.

Varför ska man använda ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en trygghet för alla parter; både den som lånar ut pengar och den som tar emot pengar. Detta då ett skuldebrev alltid är skriftligt och därför väger det tyngt rent juridiskt, i synnerhet om man jämför med ett muntligt avtal där en part utan vidare kan ljuga.

Varför har jag fått ett skuldebrev från min bank?

Om du tagit emot ett skuldebrev från banken är det sannolikt att de gjort en kreditupplysning på dig och därefter beviljat dig ett lån. I många fall räcker det med att du skriver under brevet och skickar in det till banken. Därefter betalas lånet ut till ditt bankkonto.

6 saker ett skuldebrev måste innehålla

 1. Vilka parterna är, dvs. namn på långivare och låntagare. 
 2. Det lånebelopp som gäller måste specificeras.
 3. De räntor och avgifter som gäller måste specificeras.
 4. Den amorteringstid som gäller måste specificeras.
 5. Den återbetalningstid som gäller måste specificeras.
 6. De villkor som gäller vid sen betalning. Tex om långivaren kräver en dröjsmålsränta vid sen betalning.

Skuldebrev regleras av två lagar

Skuldebrev regleras av två lagar; skuldebrevslagen och konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen är viktigast om du lånar pengar av en bank, då den bestämmer vad som kan avtalas mellan bank och privatperson. Skuldebrevslagen är viktigast när man skriver brevet privatpersoner emellan.

Exempel på skuldebrev mellan privatpersoner

Frida lånar ut 200 000 kronor till Ahmed, för att han ska kunna starta ett eget aktiebolag. I skuldebrevet står det angett att:

 • En ränta på 2 % gäller.
 • Den totala lånesumman uppgår till 200 000 kronor.
 • Frida tar ut en avgift på 5 000 kronor för att låna ut pengarna.
 • En avbetalningsplan har satts upp som löper över 10 år.
 • Det finns en klausul som säger räntesatsen höjs till 5 %. Men bara om Ahmed inte betalar av skulden till Frida inom den tidsram som satts upp. 

Exempel på skuldebrev mellan privatperson och bank

Frans lånar 1 500 000 kronor av banken för att köpa en bostadsrättslägenhet. I skuldebrevet står det angett att:

 • Banken lånar ut 1 500 000 kronor.
 • Amorteringen sker månadsvis.
 • Räntesatsen ligger på 2 %.
 • Räntesatsen är bunden i 5 år.

Notera att Frans även måste betala för lagfart och pantbrev. Dessa kostnader kan man aldrig baka in i bolånet. De måste man antingen betala kontant, alternativt ta ett kontantinsatslån för att täcka.

4 typer av skuldebrev

 1. Enkla skuldebrev, som man i regel använder vid avtal mellan privatpersoner.
 2. Löpande skuldebrev, som kan överlåtas eller säljas till tredje part. 
 3. Innehavarskuldebrev, där den som kan visa upp skuldebrevet har rätt att driva in pengarna.
 4. Orderskuldebrev, som är utställd till en viss person via en bindande order. Orderskuldebrev är därmed säkrare än innehavarskuldebrev.