Så fungerar en framtidsfullmakt (gratis mall!)

Sedan 2017 är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt, som ger dig rätt att sköta någon annans ekonomi när den andre personen inte längre klarar av det. Det är vanligt att man skriver en framtidsfullmakt vid psykisk sjukdom, hög ålder eller vid andra tillfällen då den andre personen riskerar att inte kunna hantera sin ekonomi.

Mer specifikt är en fullmakt ett dokument som ger dig rätt att fatta beslut åt någon annan. En framtidsfullmakt fungerar ungefär som en vanlig fullmakt, med den skillnad att de villkor som avtalats fram kommer att gälla i framtiden i stället för på momangen.

Notera att den person som ger någon annan rätt att sköta dess ekonomi måste vara vid sina sinnes fulla bruk. Att be en person som lider av grav demens att skriva under en framtidsfullmakt är helt ogenomförbart, och inte heller lagligt.

Gratis mall för framtidsfullmakt via PDF

Om du vet hur du fyller i vår kostnadsfria mall på ett korrekt sätt rekommenderar vi att du använder dig av den. Men om du inte känner dig trygg med att använda mallen, kontakta en jurist i stället.

OBS: Vi ansvarar inte för att den framtidsfullmakt som finns tillgänglig för nedladdning är juridiskt korrekt. Du använder mallen för framtidsfullmakt under ditt eget ansvar.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt bindande intyg på att du har rätt att sköta någon annans ekonomi, inklusive eventuella sparkonton och aktiekonton. Framtidsfullmakten börjar att gälla så fort den andra personen inte längre klarar av att hantera sin ekonomi eller att fatta juridiska beslut.

Det är vanligt att det är anhöriga som tillsammans avtalar fram en framtidsfullmakt. Exempelvis kan en son känna att han vill/måste ansvara över ekonomin för hans 95-åriga mamma, då hon snart inte längre klarar av det själv.

Du har rätt att utföra ekonomiska och personliga uppdrag

Framtidsfullmakten ger dig rätt att ansvara för den andra personens ekonomiska och personliga angelägenheter. Nedan ger vi dig ett flertal exempel på aktiviteter som räknas som ekonomiska kontra personliga.

7 exempel på ekonomiska uppdrag

 1. Ta ut pengar från en bankomat.
 2. Ta ut pengar från ett aktiekonto.
 3. Betala hyran.
 4. Teckna autogiro.
 5. Hantera sparkonto.
 6. Sälja bostad.
 7. Sälja bil eller båt.

4 exempel på personliga uppdrag

 1. Att ringa vårdcentralen vid sjukdom.
 2. Att ansöka om hemtjänst.
 3. Att sköta all kommunikation med hemtjänst och sjukvård.
 4. Att ansöka om ett särskilt boende. Detta är en känsligt, så även vanligt när man är fullmaktsinnehavare för någon med demens.

När behöver man skriva en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en god idé om du eller någon du känner drabbats av en sjukdom som förväntas bli värre. Man kan även skriva en framtidsfullmakt om du eller den andra parten är helt friska. Det ger er en trygghet som garanterar att ni båda alltid har rätt att ta hand om varandra.

3 krav för att vara fullmaktshavare för en framtidsfullmakt

 1. Du ska vara över 18 år gammal.
 2. Du kan ta hand om din egen ekonomi.
 3. Du ska leva ett ordnat liv, utan kriminalitet eller missbruk.

4 krav vid underskriften av en framtidsfullmakt

 1. Vittnen måste vara med vid underskriftsögonblicket. Den person du vars ekonomi du ska ta ansvar för i framtiden räknas inte som ett vittne.
 2. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig. Muntliga avtal är alltid juridiskt bindande, men ett muntligt avtal accepteras inte här.
 3. Fullmaktens omfattning måste preciseras. Det ska framgå vad du som fullmaktshavare får, och inte får göra.
 4. Kopierade framtidsfullmakter gäller aldrig. För framtidsfullmakter är det bara originalhandlingen som är av juridiskt värde.

Kan det finnas flera framtidsfullmaktshavare?

Flera personer kan dela på ansvaret som fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Det är ofta en god idé att ha flera fullmaktshavare. Främst då personen som kan behöva hjälp får en försäkran om att hjälpen kommer, även om en fullmaktshavare inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag.

Det är även bra att vara flera fullmaktshavare då du man kan utse rätt person för rätt uppdrag. Om en 95-årig mamma har två söner som endera är ekonom, och den andre jurist kan det vara en bra idé att de båda sönerna ansvarar för uppgifter inom sitt kompetensområde.

Kan man riva upp en framtidsfullmakt?

Som fullmaktsgivare kan du återkalla framtidsfullmakten. Din rätt att vara fullmaktsgivare kan även tas ifrån dig om du skulle missköta ditt uppdrag. En granskare kan annullera framtidsfullmakten om du inte sköter dig, vilket ger en trygghet för den person som behöver hjälp.

Var ska man förvara framtidsfullmakten?

Det finns inga myndigheter som ansvarar för att framtidsfullmakten indexeras och därmed inte kommer bort. Det är därför en bra idé att alltid förvara framtidsfullmakten på ett säkert ställe, exempelvis i ett kassaskåp och förslagsvis aldrig i framtidsfullmaktsgivarens bostad.