Solceller till lägenhet: Hur fungerar det?

Att skaffa solceller till sin villa är populärt, men hur är det för dig som bor i lägenhet? Kan du också skaffa solceller, eller går du miste om den möjligheten? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel. 

Går det att skaffa solceller om man bor i hyreslägenhet?

Nej, generellt kan du inte skaffa solceller om du bor i hyreslägenhet. Om du bor i hyresrätt har du en sak att välja på, och det är solceller med stickpropp. Solceller med stickpropp är dåligt av många anledningar, bland annat för att man inte tillverkar så mycket solel, men främst för att solceller med stickpropp är brandfarligt. 

Här nedan berättar vi mer detaljerat om de nackdelar som finns med solceller med stickpropp. 

Kontakten kan bli strömförande

Solceller med stickpropp kan bli strömförande ifall stickproppen inte sitter i ett eluttag. Så om exempelvis ett barn tar loss solcellskontakten från eluttaget kan hon få en rejäl elstöt. 

Risk för brand

Om du har solceller med stickpropp i din lägenhet finns en stor risk för att solcellerna producerar mer el än vad du kan göra av med i ditt hushåll. Ifall du har vanliga solceller matas överbliven solel ut på elnätet samtidigt som du får betalt för det, men så är det inte här. 

Den solel som ditt hushåll inte behöver har alltså ingenstans att ta vägen, vilket betyder att hela systemet riskerar att överhettas som i sin tur leder till en ökad brandrisk. Detta främst då kablarna blir för varma av all solel som ditt hushåll inte kan ta hand om. 

Det är farligt för eltekniker

Om du har stickproppssolceller i din lägenhet är det generellt farligt för serviceelektriker att arbeta på det allmänna elnätet när det är strömavbrott. Detta då dina stickproppssolceller bakmatar den ström som finns lagrad i systemet och för över den till det allmänna elnätet ifall ett strömavbrott sker.

Men då är det olagligt att ha stickproppssolceller i lägenheten?

I Sverige är det lagligt att ha stickproppssolceller, men Elsäkerhetsverket avråder starkt från det. Så tänk på att stickproppssolceller idag inte är värt det. För att kunna ha solceller med stickpropp krävs en dokumenterad riskbedömning av en certifierad elektriker med kunskap om driftsättning av stickproppssolceller. 

Och då solceller med stickpropp strider mot svensk standard är det dels svårt att hitta en elektriker som vill ta sig an uppdraget, och dels svårt att få dokumentationen godkänd. 

Det är alltså i teorin en bra metod att använda solceller med stickpropp för att sänka driftskostnaden för sin lägenhet, men tänk på att det kostar mer än vad det smakar i praktiken. 

Går det att skaffa solceller om man bor i bostadsrättsförening?

Ja, det går bra att skaffa solceller om du bor i bostadsrättsförening (BRF). Men att skaffa solceller i BRF är ett gemensamt beslut som kräver styrelsens godkännande eller ett beslut på årsstämman. Två tydliga fördelar med solceller för BRF är att man värnar om miljön, och att elkostnaderna minskar både på kort och lång sikt. 

Nedan berättar vi mer detaljerat om de fördelar och nackdelar du får ta del av genom att skaffa solceller till din BRF. 

Fördelar med att skaffa solceller till BRF

  • Driftskostnaderna för el minskar.
  • Bostadsrättsföreningen kan bli miljöcertifierad.
  • Solel som bostadsrättsföreningen inte kan göra av med säljs till ett elbolag.
  • Ett momsavdrag för inköpet på mellan 15–20 % är i många fall möjligt. 

Nackdelar med att skaffa solceller till BRF

  • Hög investeringskostnad som generellt kräver att BRF tar lån. 
  • Ibland är det svårt att få styrelsens godkännande för solcellsinstallationen