Så fungerar bostadsrättslagen

När du bor i en bostadsrätt får du måla väggar och tapetsera precis som du vill. Men du har inte bara friheter, utan även skyldigheter som alla regleras i bostadsrättslagen. I den här artikeln förklarar vi vad bostadsrättslagen är, samt vad lagen innebär för dig som bostadsrättsägare.

Vad är bostadsrättslagen?

Bostadsrättslagen är en svensk lag som bestämmer vad bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägares har för rättigheter och skyldigheter. Den första bostadsrättslagen kom 1930, och idag är det bostadsrättslagen från 1991 som gäller.

7 viktiga saker som bostadsrättslagen reglerar

1. Vem som ansvarar för det yttre underhållet

Som tumregel ansvarar bostadsrättsföreningen för det yttre underhållet, medan du som bostadsrättsägare ansvarar för att hålla din lägenhet i gott skick. Men lägg märke till att saker som el- och vattenledningar kan undantas från föreningens ansvar om det står skrivet i stadgarna.

2. Vem som ansvarar för brand eller vattenskada

I bostadsrättslagen står det skrivet att bostadsrättsägaren inte bär ansvaret för såväl bränder som vattenskador i lägenheten. Ägaren kan dock hållas ansvarig om han själv orsakat branden eller vattenskadan genom uppenbar oaktsamhet.

Det är värt att tillägga att du som bostadsrättsägare inte har rätt till någon ersättning, om du inte tecknat ett bostadsrättstillägg som tilläggsförsäkring till din vanliga hemförsäkring.

3. Vem som ansvarar för störande grannar

Om en granne beter sig illa och/eller stör dig som bostadsrättsägare, då är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för konflikthanteringen. Det är nämligen bara bostadsrättsföreningen som kan hota med juridiska konsekvenser, likt vräkning av den eller de som missköter sig.

4. Vad du som ägare har rätt att renovera utan tillstånd

Du som bostadsrättsägare har rätt att renovera alla ytskikt i din egen lägenhet, som till exempel golv och tapeter. Men om du vill bygga ut badrummet och/eller sätta dit dörrar i bärande väggar måste du ha föreningens tillstånd till det. I bostadsrättslagen finns det tydliga regler gällande när föreningen har rätt att neka bostadsrättsägarens önskemål och inte.

5. Vem som bestämmer

Bostadsrättslagen reglerar hur styrelsen får besluta om saker. Det står exempelvis skrivet att personer som är jäviga (partiska) inte får rösta i vissa frågor, samt att föreningens styrelse måste arbeta på ett transparent och demokratiskt sätt. Lägg även märke till att du bör nyttja din makt som medlem, och rösta på årsstämman.

6. Vem som kan “klampa in” i din lägenhet

Företrädare för föreningen har rätt att gå in i din lägenhet vid exempelvis misstanke om vattenläcka eller för att ombesörja arbete som de ansvarar för. Men i bostadsrättslagen står det skrivet att besökaren “inte får orsaka större olägenhet än nödvändigt”. Det ger dig ett bra skydd som bostadsrättsägare, då den nyfikne grannen inte får följa med och snoka i din lägenhet.

7. Om du har rätt att hyra ut i andra hand

Bostadsrättsföreningar ogillar i regel andrahandsuthyrning, men du bostadsrättsägare har du rätt att hyra ut i andra hand om du har tillräckliga skäl för det. Att plugga utomlands eller att prova på ett nytt arbete är två helt legitima anledningar till att få hyra ut sin bostadsrätt.

Notera att andrahandshyresgästen inte blir medlem i föreningen, och således inte måste följa de stadgar som finns uppsatta av föreningen. Det är därför viktigt att du som bostadsrättsägare ser till att lägga till en klausul om det i andrahandskontraktet.

Leave a Comment