Så fungerar det med handpenning för lägenhet (depositionsavgift)

Hur fungerar det med depositionsavgiften (ibland också kallad handpenning) egentligen när du exempelvis hyr ut din lägenhet, ditt hus eller din stuga? Det tar vi reda på nu.

Vad är depositionsavgift?

En depositionsavgift är den summa pengar som den person som hyr en bostad betalar som säkerhet till uthyraren. Depositionen betalas alltså in till uthyraren när hyresgästen flyttar in, och betalas tillbaka när hyresgästen flyttar ut om allt gått som det ska.

Värt att tänka på är att hyresgästen bara får tillbaka sin depositionsavgift om han lämnar bostaden i ett bra skick, för om någonting är förstört eller misskött får han räkna med att bli av med hela eller delar av depositionen. 

Är depositionsavgift samma sak som hyra?

Nej, depositionsavgiften fungerar inte på samma sätt som hyra. Depositionsavgiften fungerar som en försäkring på att uthyraren får sina utgifter betalda om hon tvingas renovera eller byta ut saker som uthyraren skadat eller förstört.

Vilka regler gäller vid deposition?

Depositionsavtalet är juridiskt bindande, så om någon part skulle vara missnöjd kan ärendet denne välja att ta upp ärendet civilrättsligt. Värt att notera är att det är mycket viktigt att alla parter läser igenom avtalet noggrant innan det undertecknas.

I princip alltid står det att hyresvärden har rätt att ta de deponerade pengarna om hyran inte betalts i tid eller om lägenheten inte återlämnats i det skick den togs över. Du ska också ha i åtanke att ett depositionsavtal bör vara skriftligt, då det är svårt att bevisa vad som gäller om ett muntligt deponiavtal ingåtts.

Läs mer: Så fungerar ett hyreskontrakt.

När får du tillbaka pengarna som hyresgäst?

Det är hyresvärdens uppgift att bevisa att skadorna på lägenheten och/eller möblemang inte fanns innan uthyrningstiden, exempelvis med hjälp av foton och/eller ett besiktningsprotokoll som visar hur lägenheten såg ut innan tillträdet. 

När det kommer till återbetalningen gäller också samvetesprincipen. Om du som hyresgäst vet att du eller någon annan i hushållet förstört någonting, då ska du också acceptera att hyresvärden drar pengar från din deposition.

Men om du som hyresgäst inte får tillbaka dina pengar trots att du anser att du har rätt, då kan du höra av dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande mot uthyraren.

Hur mycket är en vanligt depositionsavgift?

Det finns inga regler som bestämmer hur stor en depositionsavgift kan vara, så beloppet kan vara hur stort eller hur litet som helst. Vanligtvis är det två månadshyror som gäller, men inte mer än tre. 

Vem bestämmer hur mycket som ska dras från depositionsavgiften?

Hur mycket som ska dras av depositionsavgiften bestäms genom en förhandling mellan uthyraren och hyresgästen. Om någonting förstörts betalar alltså hyresgästen för återställandet samt även värdeminskning på lägenheten eller möbler om återställningen inte medför att den sak som förstörts kan återställas till ursprungligt skick. 

Värt att tänka på är också att du som hyresgäst är betalningsskyldig även om en tillfällig gäst, till exempel en kompis förstör någonting i lägenheten. 

Vad händer om hyresgästen inte flyttstädat?

Det finns inga tydliga regler som bestämmer vad som ska hända om hyresgästen inte flyttstädat, men som tumregel ska kostnader för flyttstädning dras av på depositionen. Det bekräftar juridiktjänsten Lawline.

Exempel på saker som brukar dras av på depositionen

När du hyr i andrahand är det vanligt att nedanstående saker dras på depositionen.

  • Flyttstädning.
  • Fläckar på möbler.
  • Repor och rispor på golv som överstiger normalt slitage.
  • Skador på väggar och tak som överstiger normalt slitage.
  • Byte av låscylinder vid borttappade nycklar.