Så fungerar det med en fullmakt (gratis mall!)

Du har säkert fyllt i många fullmakter utan att ens veta om att det rör sig om en fullmakt. Om du ber någon annan hämta ut ditt rekommenderade brev på posten, då är en fullmakt ett absolut krav. I den här artikeln förklarar vi hur en fullmakt fungerar på ett begripligt sätt.

Gratis mall för fullmakt

Nedan kan du ladda ner en fullmaktsblankett, som är enkel att förstå och så även kostnadsfri.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra saker och fatta beslut åt någon annan. Det ska helst vara skriftlig, alternativt digitalt säkrad via exempelvis Bank-ID. En muntlig fullmakt är förvisso juridiskt bindande, men den lösningen är varken säker eller praktisk.

En fullmakt har två parter

 1. Fullmaktsgivaren som ger en fullmakt till en annan person. 
 2. Fullmaktstagaren som får rätt att utföra saker åt fullmaktsgivaren.

5 saker att tänka på med en fullmakt

 1. Det måste framgå vem som är fullmaktsgivare kontra fullmaktstagare.
 2. Det måste framgå vad fullmaktstagaren har rätt att göra. Exempelvis om fullmaktstagaren har rätt att handla med fullmaktsgivarens kreditkort.
 3. Det bör framgå hur länge fullmakten gäller. Fullmakter utan tidsbegränsning tillåts, men en tidsbegränsning är alltid att föredra.
 4. Fullmakten måste skrivas under, antingen digitalt eller fysiskt.
 5. Undertecknandet bör bevittnas. En fullmakt som inte är bevittnad är inte vatten värd hos banker på grund av den uppenbara risken för bedrägeri. Tumregeln säger: Om det är en viktig fullmakt som undertecknas, se till att vittnen deltar.

4 exempel på när man behöver en fullmakt

 1. När en person inte kan ta sig till banken. Med en giltig fullmakt har fullmaktstagaren rätt att utföra bankärenden åt fullmaktsgivaren.
 2. När en person inte kan skriva under ett dokument. Om fullmaktsgivaren befinner sig utomlands kan fullmaktstagaren skriva under dokumentet i stället.
 3. När en person inte kan kvittera ut sitt paket på utlämningsstället. Med en fullmakt kan fullmaktstagaren sköta den biten utan problem.
 4. När dödsbon ska hanteras är fullmakter vanliga. Detta då försäkringsbolag och banker kräver att en fullmakt finns.

Vem kan skriva en fullmakt?

I Sverige kan vem som helst skriva en fullmakt, och det finns inte heller några lagar som förtydligar hur en mandatet måste vara utformad. För standardärenden såsom postuthämtning och enkla bankärenden finns det i regel standardmallar som du kan använda dig av, likt den vi erbjuder ovan.

6 vanliga typer av fullmakter

 1. Generalfullmakt, där fullmaktstagaren har rätt att göra allt. Fullmaktstagaren har i detta fall rätt att utföra precis allt som fullmaktsgivaren normalt sett klarar av.
 2. Ställningsfullmakt, som i regel används på arbetsplatser. Om du som anställd fått en ställningsfullmakt, är det vanligt att företaget gett dig rätt att fatta beslut om exempelvis försäljningar.
 3. Prokura, som ger fullmaktstagaren rätt att företräda ett bolag. Fullmaktstagaren har med en prokura rätt att företräda bolaget i alla frågor som inte rör köp eller försäljning av fastigheter.
 4. Toleransfullmakt är en fullmakt som gäller även om den inte förlängs. Denna fullmakt kan innebära att du kan ha rätt att handla med din sjuka sambos bankkort tills hon tillfrisknat.
 5. Framtidsfullmakt, som börjar gälla om den andra parten tex. blir sjuk. En framtidsfullmakt är en bra idé om du exempelvis har en förälder som drabbats av demens. Med denna fullmakt får du rätt att sköta förälderns ekonomi så fort denne inte kan göra det själv.
 6. Intressebevakningsfullmakt, fungerar ungefär som en framtidsfullmakt. Med en intressebevakningsfullmakt får du rätt att göra mer än att endast ta hand om fullmaktsgivarens ekonomi. Du kan exempelvis uppdatera lagliga dokument med en intressebevakningsfullmakt. Notera att dessa fullmakter inte gäller i Sverige, åtminstone inte som ett lagligt dokument.