Ska man ha fast eller rörlig ränta egentligen?

Om du äger din egen bostad har du säkert haft en diskussion gällande om du ska ha fast eller rörlig ränta.

Sanningen är att det finns både för- och nackdelar med rörlig respektive fast ränta.

Vilka dessa är pratar vi om i den här artikeln, som är en komplett resurs med allt du behöver för att välja ränteform på bolånet.

Skillnaden mellan fast och rörlig ränta

 • Rörlig ränta rör på sig fritt och förändras hos banken var tredje månad. Räntan på ett bostadslån med rörlig ränta ligger på cirka 1,5 %.
 • Bunden ränta är fast, det vill säga detsamma under hela avtalsperioden. Räntan på ett bostadslån med fast ränta ligger på cirka 1,5 %.

Vad händer när man bundit sin ränta?

När du har bundit din ränta förbinder du dig att betala exakt samma räntesats på lånet under en specifik tidsperiod. Det är vanligt att binda sin ränta i antingen 1, 2, 3, 5 eller 10 års tid. När du bundit din ränta betalar du exakt lika mycket ränta, oavsett om räntan går upp eller ner. 

Läs mer: Så kan du värdera din bostad online → Komplett guide!

Du har alltså betalat en extra avgift för att slippa oroa dig över ränteläget, som inte kommer att påverka dig i vilket fall under den tidsperiod du bundit ditt bolån. Värt att lägga märke till är att du bara skyddas mot ränteförändringar medan du bundit räntan, så efter exempelvis 5 år måste du förhandla om räntesatsen med banken igen. 

Exempel på sätt att fördela lånet

 • Du kan binda 100 % av lånet på 10 år.
 • Du kan ha ett rörligt lån på 100 % av lånesumman.
 • Du kan binda 50 % av lånet på 5 år, och ha rörlig ränta på resterande delen av lånet.

När ska man binda räntan?

Ska man binda räntan eller inte? Det beror på följande faktorer:

 • Om du tror att räntan kommer att stiga kommande år: Bind räntan.
 • Om du tror att räntan kommer att sjunka kommande år: Behåll rörlig ränta.
 • Om du tror att ränteläget inte förändrar sig nämnvärt: Behåll rörlig ränta.

Fördelar med att binda räntan

 • Dina lånekostnader förblir alltid detsamma. Det vill säga; då lånet är bundet betalar du samma räntesats även om den rörliga räntesatsen skenar.
 • Du sparar pengar om räntan på obundna lån stiger väsentligt.

Nackdelar med att binda räntan

 • Det är historiskt sett mest fördelaktigt att inte binda räntan.
 • Om den rörliga räntan är lägre förlorar du pengar på att binda räntan.
 • Det är dyrt att lösa ett bundet lån innan bindningstiden löpt ut. Då behöver du nämligen betala en ränteskillnadsersättning.

Vilken bindningstid ska du välja?

Om du ska binda räntan är det viktigt att du gör det vid rätt tillfälle. Det är i regel bäst att inte binda räntan på sitt lån vid en högkonjunktur, för då är räntorna som högst. Om det däremot är lågkonjunktur och räntorna är låga, då vill du ju behålla den låga räntan så länge som möjligt. 

Läs mer: Så kan du låna till kontantinsats

Det är svårt att förutsäga när räntorna är på väg upp, kontra på väg ner. Om du vill sova gott om natten kan du betala extra för att binda räntan, men om du vågar chansa är det historiskt sett bäst att låta räntan vara obunden. 

Det är dyrt att lösa bundna lån i förtid

Om du har ett bundet lån och vill bryta avtalet innan avtalstiden löpt ut, då kan du bli tvungen att betala en ränteskillnadsersättning. Vid detta tillfälle är det bästa att behålla samma bank och göra ett så kallat säkerhetsbyte. 

Om du får göra ett säkerhetsbyte hos din bank kan du spara mycket pengar, då du således slipper lösa in dina bundna lån i förtid. Med ett säkerhetsbyte menas att du byter säkerhet på lånet från din gamla bostad till din nya bostad. Så länge banken får en säkerhet är de nöjda, vilket medför att du slipper betala punktavgiften för ränteskillnad.

Så mycket skiljer sig den bundna räntan

Du har ett lån på 3 000 000 kr, och vill binda räntan. 

Räntenivåerna ligger idag på följande nivåer:

 • 1 års bunden ränta: 1,5 %.
 • 5 års bunden ränta: 1,8 %
 • 10 års bunden ränta: 2 %

Exempel på hur mycket ditt lån kostar:

 • Om du bundit räntan på 1,5 % (1 år) ligger månadskostnaden för ränta på 2 625 kr för ett lån på 3 000 000 kr.
 • Om du bundit räntan på 1,8 % (5 år) ligger månadskostnaden för ränta på 3 150 kr för ett lån på 3 000 000 kr.
 • Om du bundit räntan på 2 % (5 år) ligger månadskostnaden för ränta på 3 500 kr för ett lån på 3 000 000 kr.

Svar på vanligt ställda frågor

Är det billigast att skaffa bunden ränta på sitt bolån?

Historiskt sett är det billigast att skaffa ett lån med rörlig ränta, då banken tar ut en extra avgift för att låsa räntan. Banken tar alltså en risk när de låser räntan, som de vill bli kompenserade för genom att du betalar en extra avgift för den försäkringen.
Det är ofta billigast att inte binda räntan, men du går alltså miste om den ökade säkerhet som ett bundet lån medför.

Vad kostar det att binda räntan i 10 år?

Vad det kostar att binda räntan i 10 år beror på din bank eller din långivare. Det är vanligt att det är dyrare att binda räntan i 10 år jämfört med att binda räntan i 5 eller 2 år. Detta då banken tar en större risk när de går med på att låna ut pengar mot samma ränta över en längre tidsperiod.

Ska jag binda räntan eller inte?

Om du vill veta hur mycket din månadskostnad för lån landar på precis varje gång är det en bra idé att binda räntan, men om du inte är rädd för ett större risktagande kan en rörlig ränta vara det bästa valet. 

Hur ser prognosen ut för bolåneräntan?

Räntan för ett bolån förväntas ligga på 2,4 % år 2022 och 2,7 % år 2023 enligt bolåneinstitutet SBAB. Värt att notera är att dessa typer av prognoser sällan stämmer till 100 %, eller över huvud taget. 

Kostar det någonting att binda räntan via banken?

Priset för att binda räntan beror främst på hur mycket pengar du lånar. Hos SBAB betalar du idag en premie på 0,6 % för att få binda ditt lån i 10 år jämfört med vad den rörliga räntan ligger på. 

Leave a Comment