Allt om köpekontrakt för fastighet

När du väl har budat in ditt drömhus är det dags för såväl köpare som säljare att skriva under köpekontrakten. I den här artikeln berättar vi vad som ska inkluderas i kontraktet, samt vad som skiljer köpekontrakt från andra typer av kontrakt som exempelvis köpebrev. Du får även möjlighet att ladda hem ett eget köpekontrakt som du kan använda.

Mall för köpekontrakt

  • Ladda ner ditt köpekontrakt här

Vad är ett köpekontrakt

Ett köpekontrakt är ett skriftligt bevis på att fastighetsaffären genomförts i enlighet med de regler som är uppsatta. Kontraktet måste undertecknas av såväl köpare som säljare, och aspekter som köpeskilling och köpeobjekt måste inkluderas i kontraktet.

Det är viktigt att både köparen och säljaren undertecknar köpekontraktet så fort de kan, för innan kontraktet är signerat av båda parter kan vem som helst av dessa dra sig ur affären utan att någonting händer.

4 krav som alla köpekontrakt måste uppfylla

  • Köpekontraktet måste vara skriftligt.
  • Köpekontraktet måste undertecknas av både köpare och säljare.
  • Det måste finnas information om vad köpeskillingen (slutpriset) uppgick till.
  • Det måste finnas med en överlåtelseförklaring.

4 saker som bör, men inte måste finnas med i köpekontraktet

  • Hur stor handpenning som ska betalas av köparen.
  • Datum för tillträde.
  • Personuppgifter för såväl köpare som säljare.
  • Eventuella villkor som ska gälla för exempelvis besiktningen.

Vad är ett svävarvillkor

I ett köpekontrakt kan du inkludera ett så kallat svävarvillkor, som förtydligar att affären hålls svävande tills det att specifika kriterier uppnåtts. Två tänkbara kriterier är att köparen ska godkännas av bostadsrättsföreningen, eller att köparen betalat hela köpbeloppet.

Tills det att de eventuella svävarvillkoren är uppfyllda har affären inte gått i lås.

Vad skiljer ett köpebrev och ett köpekontrakt

Ett köpebrev binder de båda parterna till affären, och innehåller de villkor som ska gälla för affären. Köpebrevet fungerar i sin tur som ett bevis för att affären genomförts, samt att bostaden eller fastigheten är i köparens ägo.

Du behöver oftast inget köpebrev när du köper bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt upprättas i princip aldrig ett köpebrev, för då löser en juridiskt kunnig ett annat dokument som är juridiskt bindande i stället.

Svar på vanligt ställda frågor

Vem betalar köpekontraktet?

Som standard betalar både säljare och köpare köpekontraktet, men om affären går via en mäklare är det normalt att kostnaden för köpekontraktet inkluderas i den avgift som säljaren betalar till mäklarfirman.

Vad är köpeskilling?

Köpeskillingen är den avgift du som köpare av en fastighet ska betala till den person som säljer fastigheten. Det är också träffsäkert att säga att slutpriset på ett bostadsobjekt är samma sak som köpeskillingen för ett bostadsobjekt.

Hur fungerar det med friskrivning av ett köpekontrakt?

En person som säljer en fastighet eller en bostad kan friskriva sig från någonting genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Att friskriva sig från exempelvis ersättningsskyldighet för dolda fel är ovanligt, men det händer.

Notera även att en friskrivning från dolda fel ofta medför att köpesumman blir lägre.

Leave a Comment