Få svar på alla dina frågor om taxeringsvärde

Taxeringsvärde är det förmodligen inte många som har hört innan och då är det klart att det är svårt att veta vad det betyder. Taxeringsvärde är viktigt om du vill ansöka om ett bolån och det är ju ändå nästan alla i Sverige som ansöker som ett sådant lån. 

Därför ska jag ge dig svar på bland annat frågan “vad innebär taxeringsvärde” och många andra. Förhoppningsvis besvaras alla dina frågor om taxeringsvärde och du information om sådant du både vill och bör veta! 

Först och främst, planerar du ansöka om ett bolån? Se då till att jämföra bolåneräntorna, för att hitta det bästa alternativet

Vad innebär taxeringsvärde?

Nu till frågan vad taxeringsvärde egentligen är för något. Det belopp du betalar i fastighetsavgift beror på taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet i sig är det samlade värdet av en fastighet. Om du äger en fastighet och det inte bor någon där är det tomtvärdet som bestämmer taxeringsvärdet. 

Äger du däremot en fastighet där en byggnad står på ofri grund blir taxeringsvärdet baserat på tomtvärdet. Ägaren av byggnaden på ofri grund får ett taxeringsvärde grundat av fastighetens byggnadsvärde. 

Taxeringsvärde bostadsrätt 

Oavsett om du letar efter en ny bostadsrätt – både lägenheter, hus eller fastigheter – är det bra att ta reda på taxeringsvärdet på den fastighet du funderar på att köpa. Ska du ta ett lån från en bank – och vill ha fastigheten som en säkerhet eller få ersättning på försäkringen vid eventuella skador – kan taxeringsvärdet påverka lånet. 

Du bör ta reda på värdet både om det handlar om taxeringsvärde bostadsrätt eller taxeringsvärde lägenhet. Så fort du planerar att köpa en fastighet är det viktigt att kolla upp! 

Vad bestäms taxeringsvärdet av?

Taxeringsvärdet på en fastighet har Skatteverket hand om. Det är Skatteverket som kontrollerar och ändrar taxeringsvärdet var tredje år. Deras kontroll grundas på det genomsnittliga försäljningspriset under tidigare år. 75 % av fastighetens marknadsvärde är den procent som taxeringsvärdet ska vara – och ska fastställas två år innan taxeringsåret och vid en fastighetstaxering. 

Skatteverket och Lantmäteriet tillsammans med en fastighetsvärderare är de som skapar försäljningsstatistik för olika områden i Sverige. Statistiken är underlaget till taxeringen och därför är det mestadels fastighetens lokalisering som ändrar värdet. Andra aspekter som påverkar värdet är hur gammal fastigheten är, hur stor den är, vad det är för standard på den och så vidare. Taxeringsvärdet kan därför höjas trots att din fastighet är likadan som innan. Då har alltså priset i området som fastigheten ligger i utvecklats starkt. 

Ett exempel som gör det ännu tydligare

När det är dags att få fram taxeringsvärdet för året 2021 är det försäljningsstatistiken under åren 2017-2019 som används. Marknadspriserna utgår efter statistiken under de två tidigare åren och räknas sedan om till prisnivån som var 2019. 75 % av det värde man då får fram är det som utgör taxeringsvärdet. 

Vill man ha högt eller lågt taxeringsvärde?

Är högt taxeringsvärde bra eller dåligt? Är det bra med högt taxeringsvärde? Vill man ha högt eller lågt taxeringsvärde? Det är troligen frågor som dessa som snurrar runt i ditt huvud just nu. För att svara på dessa frågor kan jag jag säga så här: Ju högre taxeringsvärde desto mer pengar är din fastighet värd – i alla fall teoretiskt. Därför blir det bättre desto högre taxeringsvärde du har om du ska sälja fastigheten. 

Dock finns det alltid ett men med i bilden. I detta fall är det att ett högt taxeringsvärde innebär att fastighetsavgiften höjs och du måste därmed betala mer för din fastighet. Det är nog inte lika roligt för plånboken. Som tur är finns det en maxgräns för hur högt beloppet får bli – men andra avgifter kan höjas av ett högre taxeringsvärde. 

Var hittar jag taxeringsvärde?

För att hitta ett taxeringsvärde behöver du veta några uppgifter om fastigheten – till exempel area på tomten, värdeår, boyta och så vidare. Värdeområdes nummer är också något du behöver och det kan du hitta på Skatteverket. På Skatteverkets hemsida behöver du fylla i uppgifter som efterfrågas och sedan klicka på bekräfta för att få fram värdet. 

Du kan räkna ut ditt egna taxeringsvärde själv. Enklaste sättet att göra det är genom Skatteverkets e-tjänst. När du loggar in på Skatteverket ska ditt taxeringsvärde synas. På Skatteverket kan du även få fram tidigare års värde på fastigheter. Taxeringsvärde eller fastighetsbeteckning är ingenting du behöver kunna utantill – det finns hjälpmedel som gör att du kan kolla upp siffrorna när du behöver dem. 

FAQ

Lågt taxeringsvärde högt pris – är det möjligt?

Om du har en fastighet med ett lågt taxeringsvärde och gör en förändring som höjer värdet kan försäljningspriset höjas. Det kan handla om exempelvis en renovering eller liknande. 

Går det att ändra taxeringsvärdet?

Ja det går – dock behöver du själv begära en ändring som ett ärende hos Skatteverket. Ärendet ska då beskrivas i deklarationen under “Lämna övriga uppgifter i din fastighetsdeklaration”.

Är desto högre taxeringsvärde desto bättre?

Det beror på. Ett högre taxeringsvärde betyder att värdet på fastigheten höjs – men också att fastighetsavgiften och andra avgifter höjs. 

Måste jag ha koll på taxeringsvärde bostadsrätt?

Nej det är inget du måste ha koll på. Eftersom att det inte är du som äger fastigheten – det gör bostadsrättsföreningen – så behöver du inte tänka på det. 

Vad menas med värdeområde?

Värdeområde är enkelt sagt de område som din fastighet är baserad i. Platsen har stor påverkan på taxeringsvärdet och skiljer sig från olika områden.