Vad är en bostadsbubbla egentligen?

Att en bostadsbubbla är negativt för personer som äger sin egen bostad, det känner säkert de flesta till. Men vad betyder begreppet egentligen, och varför har det uppstått så många bostadsbubblor runt om i världen?

Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla inträffar när bostadspriserna är allt för höga, bland annat på grund av ökad efterfrågan och en låg tillgång till nya bostäder. Bostadsbubblan påbörjas genom att efterfrågan på bostäder ökar, och avslutas med en priskrasch på bostadsmarknaden.

När efterfrågan i sin tur minskar samtidigt som antalet nyproducerade bostäder ökar, då spricker alltså bubblan, med kraftigt sänkta bostadspriser som följd.

Viktiga fakta om vad en bostadsbubbla är

  • En bostadsbubbla är en tillfällig process på bostadsmarknaden då hus och lägenheter kostar omotiverat mycket pengar.
  • Den bostadsbubbla som inträffade i USA i början av 2000-talet berodde på att bostadsmarknaden svämmade över i pengar, som låntagarna (bostadsägarna) inte hade råd att betala tillbaka.
  • En bostadsbubbla kan inträffa när som helst om rätt förutsättningar är mötta.

En bostadsbubbla är en tillfällig händelse

Alla bostadsbubblor är tillfälliga, de har alltså en början och så även ett slut. Det är vanligt att mäklare, husföretag och/eller investerare driver på marknaden. Det medför att bostadspriserna blir högre än vad de borde vara, vilket är ohållbart i längden.

Vem drabbas när en bostadsbubbla inträffar?

Människor i alla samhällsklasser drabbas, och så även landets ekonomi i stort. Det är vanligt att personer måste tvångssälja sina hus för att de inte längre har råd att bo kvar, och när de säljer får de ett lågt pris då bostadsmarknaden kraschat.

Om du har råd att behålla din bostad när en bostadsbubbla inträffar är det en bra idé att göra så. Bostadsbubblor är nämligen en av de vanligaste orsakerna till att man förlorar sina besparingar, eller i värsta fall skuldsätter sig än mer.

Utöver detta kan pensionerna bli lägre om du har en pensionsfond som satsat mycket pengar i fastigheter, och fastighetsbranschens välmående.

Läs mer: Så köper du en nybyggnation – steg för steg.

Svar på vanliga frågor

Är det bostadsbubbla år 2021?

Det är ingen som vet om det är en bostadsbubbla eller inte, oavsett år. Om någon skulle kunna förutse det på ett träffsäkert sätt skulle hon vara mångmiljonär.

Är det en bostadsbubbla i Stockholm?

I Stockholm är fastighetspriserna dyra, och den utvecklingen väntas fortsätta. Om det är en bostadsbubbla eller inte beror främst på om marknaden är övermättad, det vill säga om bostadspriserna är omotiverat höga.

När hade Sverige en bostadsbubbla senast?

I Sverige hade vi den senaste bostadsbubblan på 1990-talet. Då backade bostadspriserna med omkring 20 %. Vid finanskrisen 2008 föll priserna med ca 15 %. Man kan även argumentera för att finanskrisen kom som en följd av att en bostadsbubbla sprack i USA.

Vad händer när det blir en bostadsbubbla?

När en bostadsbubbla spricker minskar värdet på bostäderna, med tvångsförsäljningar och förlorade besparingar som följd. Det är alltså inte själva bubblan som är farlig, utan det är det som händer när bubblan spricker man ska passa sig för.

Hur mycket sjunker bostadspriserna vid en bostadsbubbla?

När bostadspriserna minskar med mer än cirka 15 % talar man om att en bostadsbubbla har inträffat. Normalt sett brukar en bostadsbubbla medföra en bostadsvärdesnedgång på mellan 15 och 20 %.

Leave a Comment