Friskrivningsklausul – Allt du behöver veta!

I en bostadsaffär är det vanligt att man väljer att inkludera en friskrivningsklausul. Men vad innebär det egentligen? Det går vi igenom i den här artikeln.

Inför en bostadsaffär är det också viktigt, för köparen, att jämföra bolån, för att hitta det som passar en själv bäst.

Bli fri från ansvar med en friskrivningsklausul

Vad är egentligen friskrivningsklausul, och när kan man skriva en? Har du frågor om friskrivningsklausul formulering eller andra frågor kring husköp har du hamnat helt rätt. Här ska vi nämligen gå igenom vanliga frågor om friskrivningsklausul och förklara allt om vad det innebär. 

Nej, det går inte riktigt till så att säljaren blir helt fri från ansvar i en bostadsaffär om en friskrivningsklausul skivs. Dock finns det fall då den person som ska sälja en bostad kan avsäga sig från ansvaret om dolda fel eller andra problem som i efterhand kan dyka upp genom att skriva en friskrivningsklausul. Om säljaren önskar kan man göra så att en friskrivningsklausul endast gäller för vissa delar av bostadet, exempelvis en altan. 

Friskrivningsklausul formulering

Vi börjar med vikten av friskrivningsklausul formulering. Friskrivningsklausulen ska vara korrekt formulerad för att dess innebörd ska gälla på rätt sätt. Därför är det extra viktigt att du alltid kontrollerar den minst en extra gång tillsammans med en mäklare eller jurist innan ett avtal eller liknande skrivs på. Beroende på formuleringen blir säljaren ansvarsfri och köparen har då inte rätt att kräva någon ersättning i efterhand. 

Friskrivningsklausul exempel

Här får du ett exempel på ett korrekt formulering av en friskrivningsklausul:

“Köparen accepterar härmed att köparen saknar möjlighet att, vid uppdagande av fel eller brister på fastigheten, ställa något som helst krav på ekonomisk kompensation från säljaren. Köparens och säljarens samtliga ekonomiska mellanhavanden är således, efter att köpeskillingen erlagts, slutgiltigt reglerade.”

Denna friskrivningsklausul förklarar att säljaren inte har något ansvar och att det inte är möjligt av köparen att kräva ersättning efteråt. 

Friskrivning dolda fel 

En friskrivningsklausul kan användas för att säljaren inte ska vara ansvarig för eventuella fel som visar sig i efterhand när bostaden är såld. Däremot är en friskrivningsklausul inte alltid positiv, utan det kan också handla om att en friskrivningsklausul medför en negativ innebörd om den har några dolda sidor. 

Vid en friskrivningsklausul går ansvaret från säljaren till köparen. Det som är negativt med detta är att bostadens pris kan sänkas. Jag själv skulle bli väldigt fundersam och misstänksam om en säljare skulle vilja friskriva sig från allt ansvar hos en bostad. 

Jag tror att många håller med mig och att man där får känslan av att bostaden inte är riktigt så bra som man kan tro. Oftast leder detta till att de eventuella köparna inte är lika säkra och inte vill betala lika mycket för bostaden. 

Friskrivningsklausul fastighet

En friskrivningsklausul kan inte skrivas när som helst, utan det måste finnas en specifik anledning till att den ska skrivas. Dessutom från friskrivningsklausulen inte strida mot lagen. När du befinner dig i en situation där du ska sälja eller köpa ett hus och du hör orden friskrivningsklausul husköp ska du med andra ord vara extra uppmärksam. 

Vanliga situationer när en friskrivningsklausul skrivs är:

  • När säljaren ska flytta utomlands
  • Om bostaden är i dåligt skick
  • Om säljaren inte vill vara orolig för eventuella fel som dyker upp i efterhand (dock får säljaren inte veta om felen när bostaden säljs)
  • När det handlar om ett dödsbo

Friskrivningsklausul dödsbo

Att skriva en friskrivningsklausul är vanligt när en fastighet säljs som ett dödsbo. Oftast har man då som mål att de efterlevande inte ska behöva drabbas av ersättningskrav. Den som köper fastigheten kan heller inte vända sig till en ersättningsskyldig säljare. 

Friskrivningsklausul bostadsrätt

När det handlar om en bostadsrätt är det andra lagar och regler som gäller, det vill säga till skillnad från om det gäller ett husköp. Om köpet handlar om en bostadsrätt är det nämligen köplagen som gäller. Skillnaden är säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt. Dock har köparen undersökningsplikt i båda situationerna. 

Köpekontrakt fastighet friskrivningsklausul 

Friskrivningsklausulen ska vara med i köpekontraktet mellan säljare och köpare, precis som handpenning och kontantinsats också ska vara. Oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad är det viktigt att friskrivningen är formulerad rätt och att båda parter förstår den helt och hållet. För att friskrivningen ska bli korrekt bör oftast en mäklare eller jurist finnas på plats som rådgivare. 

Eftersom att det handlar om mycket pengar och ett nytt boende för köparen måste man ta friskrivningsklausulen på allvar. Köparen bör veta om vad en friskrivningsklausul innebär och varför säljaren har valt att skriva en innan man väljer att gå vidare med ett bostadsköp. 

FAQ

Vad krävs för att något ska klassas som ett dolt fel?

Det finns fyra krav för att det ska klassas som ett dolt fel. Felet måste ha funnits i huset innan köptillfället, och det ska inte ha varit upptäckbart trots en besiktning. Man ska inte kunna förvänta sig att felet beror på husets ålder, skick och användning, och det ska inte heller vara så att bostadens marknadsvärde påverkas av det. 

Hur mycket sänks priset om det finns en friskrivningsklausul?

Det går tyvärr inte att svara på då det beror på olika saker och är olika från affär till affär. 

Vad ska jag göra om jag hittar ett dolt fel?

Då ska du först kontakta säljaren, det även om hen har en dolda fel-försäkring. Om säljaren har försäkringen ska säljaren kontakta försäkringsbolaget för att se över vad som gäller med försäkringen.  

Hur snabbt måste jag rapporterar ett dolt fel?

Du kan rapportera dolda fel i upp till tio år om du äger ett hus, fritidshus eller en sommarstuga. Om du äger en bostadsrätt kan du rapportera i upp till två år. Observera att du dock måste rapportera felet i samband med att du upptäcker det. 

Är det så enkelt som att bara skriva friskrivningsklausulen i köpekontraktet?

Ja, det är det faktiskt. Däremot måste alla mäklare, säljaren och köparen förstå det. Dock gäller att vilken mäklare som helst ska kunna hjälpa dig att formulera friskrivningen korrekt så att alla inblandade har koll på vad som gäller. 

Leave a Comment