Går det att låna till kontantinsatsen?

Kontantinsatsen är den del av den totala köpesumman som måste betalas av dig och därmed är separat från ditt bolån. Bankerna får nämligen bara godkänna bolån på upp till 85% av den totala köpesumman. Om du ska köpa en bostad men har svårt att få ihop pengarna till kontantinsatsen kan det vara bra att veta att det finns alternativ.

Många banker beviljar lån för delar av kontantinsatsen, så till vida att din ekonomi klarar av det. Det är dock mindre vanligt att banker beviljar lån för hela kontantinsatsen. Det vanligaste är att de beviljar lån för 10% av den totala köpesumman, vilket innebär att du fortfarande behöver sätta in 5% av dina egna pengar.

Hur lånar man till kontantinsatsen?

När du ansöker om bolån kommer banken fråga dig hur kontantinsatsen ska finansieras. Om du inte har tillräckligt mycket sparade pengar för att kunna finansiera den på egen hand är det många banker som erbjuder att lägga till ett kontantinsatslån. Detta kontantinsatslån är inte en del av bolånet, så du kommer inte få lika bra ränta på det. Istället är det ett separat privatlån som har sina egna villkor.

När banken gör sin kalkyl för ditt bolån brukar de ge dig ett lånetak, vilket innebär att du kan låna en viss summa för ditt bostadsköp. I detta lånetak räknas inte ett kontantinsatslån in, så om du även behöver låna till kontantinsatsen kommer du inte kunna köpa något som kostar lika mycket som ifall du skulle betala kontantinsatsen med dina egna pengar. Läs mer om hur du lånar till kontantinsatsen här.

Det finns även andra alternativ för dig som har svårt med att få ihop pengar till kontantinsatsen. Många som köper bostad har även en bostad att sälja, och pengarna från försäljningen behövs ofta för att finansiera kontantinsatsen. Det är dock inte alltid så att datumet för köpet sammanträffar med datumet för försäljningen. Om du köper innan du säljer, vilket många väljer att göra då det annars kan bli en väldigt otrygg situation där man kan sakna en plats att bo, kan du behöva låna pengar under den tid som passerar mellan det att du köper och säljer.

Ett sådant lån kallas ett brygglån, eller ett överbryggningslån. Det är ett tillfälligt lån där det huvudsakliga villkoret för lånet är att pengarna betalas tillbaka så fort som din bostad har sålts. Du betalar inga avbetalningar utan den totala räntan räknas samman när lånet ska betalas tillbaka.

Är det svårt att få låna till handpenningen?

Till att börja med är det viktigt att reda ut skillnaden mellan handpenning och kontantinsats.

Kontantinsats är 15% av den totala köpesumman och måste betalas in den dag du får tillträde till bostaden.

Handpenning är 10% av den totala köpesumman och måste betalas in cirka en vecka efter det att avtalet för bostadsköpet har skrivits på. Handpenningen är en del av kontantinsatsen.

Kortfattat innebär det att du betalar 10% av den totala köpesumman ett par dagar efter att avtalet har skrivits på och resterande 5% dagen då du får tillträde till bostaden. Som vi var inne på tidigare brukar de flesta banker godkänna kontantinsatslån på 10% av köpesumman, så det vanligaste scenariot är att man lånar till handpenningen.

För att få låna till handpenningen behöver du uppfylla följande krav:

  • Godkänt bolån

För att få låna till kontantinsatsen måste du givetvis först ha ett godkänt bolån.

  • God ekonomi

Det måste finnas utrymme i din ekonomi för att betala ränta på både bolånet och kontantinsatslånet. Detta innebär att du inte får ha några betalningsanmärkningar och att din inkomst klarar av att bära både ett bolån och ett kontantinsatslån.

Vad är riskerna?

Innan du lånar till kontantinsatsen är det viktigt att vara medveten om att det finns risker förknippat med det. För det första bör man alltid tänka en extra gång innan man lånar pengar av en bank, då lån alltid kostar pengar. Om det finns en möjlighet att låna av en närstående, exempelvis en förälder, är det i regel att föredra och inte ovanligt när det kommer till kontantinsatsen.

Det är också viktigt att du går igenom din budget innan du lånar till kontantinsatsen. Om du har vant dig vid en viss levnadsstandard men plötsligt har dubbelt så stora utgifter för både själva boendet och för det nya privatlånet (som ett kontantinsatslån är) kan du finna dig i en situation där du inte har lika mycket pengar över varje månad som innan.

Sammanfattning

För att sammanfatta det vi gått igenom i denna artikel går det ofta bra att låna till åtminstone 10% av den totala köpesumman och att det vanligaste är därmed att man lånar till handpenningen. Även om banken godkänner ett lån bör man dock alltid tänka efter innan man tecknar ett lån, och om det går att låna av en närstående är det alltid värt att överväga. Om du har köpt innan du har hunnit sälja din bostad är det troligtvis ett brygglån du behöver ta snarare än ett kontantinsatslån.

Det är även viktigt att jämföra olika långivare så att du får bäst möjliga ränta på både ditt bolån och ditt kontantinsatslån. Se alltid till att det finns utrymme i din ekonomi för både dina månatliga räntebetalningar och oförutsedda utgifter.

Leave a Comment